PLC Transit Service

A Reliable Partner For Your Business

MEIDÄN HISTORIA

PLC Transit Service Oy aloitti taipaleensa pienessä liiketilassa Helsingissä vuonna 2011, jolloin yritys omisti yhden IVECO-kuorma-auton sekä IVECO Daily -pakettiauton. Toimisto sijaitsi vaatimattomissa tiloissa Delta-Auton myyntiosaston yhteydessä ja yhtiön tiimi koostui kolmesta työntekijästä — autonkuljettajasta, kirjanpitäjästä sekä toimitusjohtajasta, joka myös hoiti managerin tehtäviä.


Yhtiön tarpeiden kasvaessa kasvoivat myöskin sen kuljetusmahdollisuudet ja vuonna 2018 avattiin PLC Transit Service Oy:n ensimmäinen logistiikkakeskus Vantaalle. Meidän keskuksemme edisti koko yrityksen nopeaa kasvua sekä kehitystä, ja tähän asti se onkin ollut yksi suurimpia PLC Transit Servicen tukikohtia.


Vuonna 2018 aloitimme mittavan toiminnan digitalisaatiohankkeen. Otimme käyttöön FMS (Fleet Management System) kuljetuskaluston hallintajärjestelmän ja asensimme 1C Transport -järjestelmän kaikkiin yhtiön kuljetusautoihin.


Koko ajoneuvokantamme on varustettu älypuhelimilla, joihin on asennettu kyseinen innovatiivinen ohjelmisto, joka mahdollistaa tarvittavien tietojen lähettämisen ja vastaanottamisen reaaliajassa sekä helpottaa tiedonvaihtoa kuljettajan, managerin ja asiakkaan välillä. 1C Transport löytyy myös mobiilisovelluksen muodossa, jonka avulla kuljettaja voi vastaanottaa päivityksiä jopa silloin, kun hän ei ole auton hytissä.


Vuonna 2019 otimme toisen tärkeän askeleen kohti sitoutumista kestävään kehitykseen, sillä me hankimme ensimmäisen tavarankuljetusauton, joka toimi nesteytetyllä maakaasulla (LNG). Me jatkuvasti tutkimme sekä otamme käyttöön ratkaisuja, jotka auttavat PLC Transit Service Oy:tä vähentämään haitallisten hiilidioksidipäästöjen määrää. LNG-kaasuautojen käyttöönotto on vain yksi tapa vähentää CO2-päästöjä.


Vuoden 2020 alussa jatkoimme liiketoiminnan laajaa digitalisaatioprosessia ja aloimme liikkumaan kohti täydellistä toimintojemme sähköistämistä. Vaikka koronaviruspandemia vaikutti haitallisesti monien yritysten liiketoimintaan, me päätimme ei vain jatkaa, vaan myös nopeuttaa yrityksemme digitalisaatioprosessia.


1-С Тransport -ratkaisu antaa PLC Transit Service Oy:lle mahdollisuuden yksinkertaistaa ja automatisoida prosessit tehden myyntityöt, kuljetukset ja muut toiminnot huomattavasti tehokkaammiksi sekä tarkemmiksi. Tämä kaikki myös parantaa asiakaspalvelun laatua.


Jatkuvasti kasvava yritys PLC Transit Service Oy juhlisti yhtiön 10-vuotistaivaltaan yli 150 työntekijän voimin ja omistaen yli 70 kuorma-autoa.


Vuonna 2022 liittyen yhtiön huimaan kasvuun ja alati kasvaviin sekä muuttuviin tarpeisiin PLC Transit Service oy kasvatti oman kuljetuskaluston korjaus- ja kunnossapitokapasiteettia.


Vuonna 2022 PLC Transit Service oy:ssä työskentelee yli 200 työntekijää ja sillä on 95 kuorma-autoa.
Ja vaikka päätoimisto muuttikin Espooseen, kuljetuskeskuksemme jäi Suomen logistiikan sydämeen Vantaalle.

Emme katso menneisyyteen, vaan katsomme eteenpäin ymmärtäen, että haluamme kasvaa ja kehittyä. Siksi asetimme itsellemme tavoitteen päästä Euroopan 10 suurimman kuljetusyrityksen joukkoon yksinomaan autokuljetuspalveluiden tarjoajana.

Tavoite on epäilemättä kunnianhimoinen, mutta uskomme, että pystymme saavuttamaan sen.

Yhtiön yli 10 vuoden historian aikana sen omistajat eivät ole vaihtuneet!

PLC Transit Service

A Reliable Partner For Your Business