18. kesäkuuta 2023

PLC Transit-palvelun ytimessä on halu olla luotettava kumppani liiketoiminnalle sekä on olla osa maailmaa, joka välittää ympäristöstä ja sen tulevaisuudesta – nyt ja huomenna. Yhtiö on sitoutunut minimoimaan planeetalle aiheutuvat vahingot ja hiilijalanjälkensä toiminnassaan.

Yhtiö löysi ratkaisun raskaiden ajoneuvojen päästöjen vähentämiseen merkittävästi korvaamalla dieselpolttoaineen biokaasulla. Koska biokaasu on uusiutuvaa, biokaasun elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt ovat jopa 90 prosenttia pienemmät kuin fossiilisten polttoaineiden. Se on siis yksi ympäristöystävällisimmistä polttoaineista, joita tällä hetkellä markkinoilla on.

Vuodesta 2019 lähtien PLC Transit -palvelu on käyttänyt kestävää polttoainetta yhteistyössä Gasum-yhtiöiden ja Ivecon kanssa.

PLC valitsi Ivecon autot, koska meille on erityisen tärkeää kuljettaa tavaroita ympäristöystävällisesti. Kuljetusyhtiöllämme on tällä hetkellä 30 BIO-kaasulla kulkevaa kuorma-autoa ja haluamme lisätä tätä määrää. Vuonna 2022 ajoimme yli 2 miljoonaa kilometriä kestävällä polttoaineella vähentäen siten merkittävästi päästöjä ja yrityksemme toiminnasta aiheutuvia vahinkoja. Aiomme jatkossakin suunnitella kaiken toiminnan siten, että ympäristöä saastutettiin mahdollisimman vähän, ja tehokkuutemme ja luotettavuutemme maksimoitiin.

Vastaa